0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World TT-CUP
Yuryi Shchepanskyi
۱
۳
Volodymyr Plishylo
Finished
۱۰:۳۵
Alexey Krutko
۰
۳
Oleksandr Shkurupii
Finished
۰۹:۲۰
Oleksandr Dziabura
۳
۱
Maksym Kolos
Finished
۰۹:۲۵
Andrii Tsikhotskyi
۳
۱
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۱:۵۵
Vladislav Kalugin
۳
۱
Vadim Tokar
Finished
۱۰:۰۵
Kovalchuk Nazarii
۳
۲
Vadim Tokar
Finished
۱۱:۰۵
Serhii Poliakov
۱
۳
Pavlo Zaderei
Finished
۰۹:۳۰
Denis Kebalo
۳
۱
Vitalii Vovk
Finished
۰۹:۵۰
Valery Petukhov
۱
۳
Alexander Redkov
Finished
۱۰:۰۰
Serhii Poliakov
۲
۳
Valery Petukhov
Finished
۱۱:۰۰
David Prusa
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۰:۵۰
Tomas Vorisek
۱
۳
David Prusa
Finished
۰۱:۲۰
Zdrobylko Bohdan
۳
۲
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۳:۲۵
Andrii Tsikhotskyi
۳
۰
Roman Vashchuk
Finished
۰۳:۵۵
Zdrobylko Bohdan
۰
۳
Andrii Tsikhotskyi
Finished
۰۴:۲۵
Roman Vashchuk
۳
۰
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۴:۵۵
Andrii Zaitsev
۲
۳
Alexandr Semenets
Finished
۰۹:۵۵
Sergey Akhlamov
۱
۳
Pavlo Zaderei
Finished
۱۰:۳۰
Jon Ander Guerricabeitia
۳
۲
Miguel Nunez
Finished
۱۰:۴۰
Kuido Poder
۳
۲
Dmitri Rakel
Finished
۱۰:۴۵
Ondrej Fiklik
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۵۰
Alexey Krutko
۳
۱
Vitalii Vovk
Finished
۱۰:۵۰
Oleksandr Dziabura
۳
۰
Alexandr Semenets
Finished
۱۰:۵۵
Carlo Accorsi
۲
۳
Raimond Einer
Finished
۱۱:۱۵
Denys Scherbak
۱
۳
Oleksandr Shkurupii
Finished
۱۱:۲۰
Sergey Akhlamov
۰
۳
Alexander Redkov
Finished
۱۱:۳۰
Vladislav Kalugin
۲
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۱۱:۳۵
Denis Kebalo
-
-
Denis Vakulenko
inprogress
۱۱:۵۰
Jon Ander Guerricabeitia
۰
۰
Javier Benito
inprogress
۱۲:۱۰
Kuido Poder
-
-
Raimond Einer
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۵
Tomas Vorisek
۰
۳
Martin Stusek
Finished
۰۰:۲۰
Andrii Tsikhotskyi
۰
۳
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۰:۲۵
Volodymyr Tuchkevych
۰
۳
Roman Vashchuk
Finished
۰۰:۵۵
Zdrobylko Bohdan
۰
۳
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۱:۲۵
Krystof Prida
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۵۰
David Prusa
۳
۰
Martin Stusek
Finished
۰۲:۱۵
Zdrobylko Bohdan
۳
۰
Roman Vashchuk
Finished
۰۲:۲۵
Volodymyr Tuchkevych
۰
۳
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۲:۵۵
Dmitri Rakel
۳
۲
Raimond Einer
Finished
۱۰:۱۵
Denis Vakulenko
-
-
Denys Scherbak
inprogress
۱۰:۲۰
Dmitriy Baystryuchenko
۳
۲
Dmitry Lebed
Finished
۱۰:۲۵
Javier Benito
۰
۳
Juan Pedro Sanchez
Finished
۱۱:۱۰
Marek Fabini
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۰
Alexey Krutko
۱
۳
Denys Scherbak
Finished
۱۱:۲۰
Dmitry Lebed
۳
۰
Maksym Kolos
Finished
۱۱:۲۵
Juan Perez
۱
۳
Miguel Nunez
Finished
۱۱:۴۰
Carlo Accorsi
۲
۲
Dmitri Rakel
inprogress
۱۱:۴۵
Chlumsky Petr
۰
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۵۰
Denis Kebalo
۲
۲
Oleksandr Shkurupii
inprogress
۱۱:۵۰
Andrii Zaitsev
۰
۳
Dmitriy Baystryuchenko
Finished
۱۱:۵۵
Valery Petukhov
۳
۰
Pavlo Zaderei
Finished
۱۲:۰۰
Kovalchuk Nazarii
-
-
Volodymyr Plishylo
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Chlumsky Petr
-
-
Ondrej Fiklik
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Alexey Krutko
۱
۳
Denys Scherbak
Finished
۱۲:۲۰
Oleksandr Dziabura
-
-
Dmitry Lebed
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۵
Denis Vakulenko
-
-
Vitalii Vovk
inprogress
۱۲:۵۰
Alexey Krutko
-
-
Denis Vakulenko
inprogress
۱۳:۵۰
Denis Vakulenko
-
-
Oleksandr Shkurupii
inprogress
۱۵:۵۰
  Czech Republic Pro League
Tomas Hasil
۳
۱
Stefan Samko
Finished
۰۰:۳۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Radek Rose
Finished
۰۰:۰۰
Ludek Madle
۲
۳
Jakub Stolfa
Finished
۰۳:۳۰
Tibor Batthyany
۲
۳
Michal Regner
Finished
۰۴:۳۰
Jakub Stolfa
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۴:۳۰
Karel Brozhik
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۵:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Vaclav Hruska Sr
Finished
۰۵:۳۰
Michal Regner
۲
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۶:۳۰
Radek Rose
۳
۰
Jiri Louda
Finished
۰۰:۳۰
Martin Bittner
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۰۱:۰۰
Karel Brozhik
۱
۳
Tibor Batthyany
Finished
۰۳:۳۰
Ludek Madle
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۰۰
Plachy Jiri
۱
۳
Jakub Stolfa
Finished
۰۶:۰۰
Jakub Stolfa
۳
۱
Vaclav Hruska Sr
Finished
۰۷:۰۰
Pavel Marx
۳
۱
Jiri Machart
Finished
۱۰:۳۰
Filip Kopecky
۳
۲
Denis Hofman
Finished
۱۰:۳۰
Marek Roh
۳
۰
Zdenek Nevrtal
Finished
۰۰:۰۰
Lubor Sulava
۰
۳
Tomas Hasil
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Hanus
۳
۲
Robert Koczy
Finished
۰۰:۰۰
Robert Koczy
۳
۲
Tadeas Zika
Finished
۰۰:۳۰
Zdenek Nevrtal
۱
۳
Petr Svoboda
Finished
۰۰:۳۰
Karel Baros
۳
۱
Jiri Hanus
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Tecl
۳
۰
Marek Roh
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Louda
۳
۰
Petr Oliver Korp
Finished
۰۱:۳۰
Robert Koczy
۰
۳
Tadeas Zika
Finished
۰۱:۳۰
Marek Roh
۳
۰
Zdenek Nevrtal
Finished
۰۱:۳۰
Petr Svoboda
۲
۳
Tomas Tecl
Finished
۰۲:۰۰
Vladimir Kubat
۱
۳
Tomas Hasil
Finished
۰۲:۰۰
Radek Rose
۳
۰
Martin Bittner
Finished
۰۲:۰۰
Karel Baros
۳
۰
Jiri Hanus
Finished
۰۲:۰۰
Vaclav Hruska Sr
۳
۰
Ludek Madle
Finished
۰۲:۳۰
Frantisek Pusch
۱
۰
Karel Brozhik
inprogress
۰۲:۳۰
Plachy Jiri
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۳:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Vaclav Hruska Sr
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۴:۰۰
Frantisek Pusch
-
-
Michal Zahradka
inprogress
۰۴:۰۰
Michal Regner
-
-
Frantisek Pusch
inprogress
۰۵:۳۰
Michal Zahradka
۳
۱
Tibor Batthyany
Finished
۰۶:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۶:۳۰
Tibor Batthyany
-
-
Frantisek Pusch
inprogress
۰۷:۰۰
Plachy Jiri
۰
۳
Vaclav Hruska Sr
Finished
۰۷:۳۰
Michal Zahradka
۳
۰
Michal Regner
Finished
۰۸:۰۰
Havel Ladislav
۳
۰
Jakub Stolfa
Finished
۰۸:۰۰
Jakub Joksch
۳
۱
Josef Koutnik
Finished
۱۰:۳۰
Ondrej Paril
۳
۲
Radim Urbaniec
Finished
۱۰:۳۰
Martin Blazek
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۱:۰۰
Jan Pribyl
۲
۳
Michal Macurak
Finished
۱۱:۰۰
Vlastimil Kaisler
۲
۳
Radek Fnukal
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Machart
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۳۰
Radim Urbaniec
۲
۳
Jan Pribyl
Finished
۱۱:۳۰
Josef Koutnik
۳
۱
Vlastimil Kaisler
Finished
۱۱:۳۰
Denis Hofman
۳
۱
Martin Blazek
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۱
Filip Kopecky
inprogress
۱۲:۰۰
Radek Fnukal
۰
۱
Jakub Joksch
inprogress
۱۲:۰۰
Michal Macurak
۰
۲
Ondrej Paril
inprogress
۱۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۲
Pavel Marx
inprogress
۱۲:۰۰
  Europe TT Elite Series
Daniel Gorak
۳
۰
Artur Grela
Finished
۰۰:۰۰
Matkowski Jakub
۰
۳
Michal Minda
Finished
۰۰:۱۵
Adam Dudzicz
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۰:۳۰
Kleszcz Krzesimir
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۰:۴۵
Jakub Stecyszyn
۰
۳
Josef Braun
Finished
۰۱:۰۰
Michal Minda
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۱:۴۵
Petas Kacper
۳
۲
Makajew Maciej
Finished
۰۲:۰۰
Szymon Marciniak
۳
۱
Igor Misztal
Finished
۰۲:۳۵
Kleszcz Krzesimir
۳
۰
Szymon Twardowski
Finished
۰۲:۴۵
Petas Kacper
۳
۱
Szymon Marciniak
Finished
۰۳:۳۰
Matkowski Jakub
۳
۱
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۳:۴۵
Piotr Chodorski
۳
۲
Makajew Maciej
Finished
۰۴:۰۰
Szymon Twardowski
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Igor Misztal
Finished
۰۴:۳۰
Michal Minda
۱
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۴:۴۵
Szymon Marciniak
۳
۲
Makajew Maciej
Finished
۰۵:۰۰
Petas Kacper
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۳۰
Matkowski Jakub
۳
۱
Szymon Twardowski
Finished
۰۵:۴۵
Szymon Marciniak
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۳۰
Igor Misztal
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۷:۳۰
Petas Kacper
۳
۰
Igor Misztal
Finished
۰۹:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Mateusz Kalinowski
Finished
۰۹:۴۵
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۰:۰۰
Michal Malachowski
۳
۱
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۰:۱۵
Daniel Gorak
۰
۳
Artur Grela
Finished
۱۰:۲۵
Petas Kacper
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Michal Malachowski
Finished
۱۱:۱۵
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Daniel Gorak
Finished
۱۱:۲۵
Kleszcz Krzesimir
۲
۲
Mateusz Kalinowski
inprogress
۱۱:۴۵
Adrian Spychala
۰
۱
Slawomir Dosz
inprogress
۱۲:۰۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Yan Krol
۳
۲
Mykhaylo Myronchenko
Finished
۰۰:۰۰
Dmitriy Bortsov
۱
۳
Dmitry Yurkov
Finished
۰۰:۰۰
Vitaliy Solovey
۱
۳
Mykhaylo Myronchenko
Finished
۰۰:۳۰
Ruslan Onischenko
۳
۲
Dmitry Yurkov
Finished
۰۱:۰۰
Vitaliy Solovey
۲
۳
Yan Krol
Finished
۰۱:۳۰
Mykhaylo Myronchenko
۲
۳
Oleg Saenko
Finished
۰۲:۰۰
Dmitriy Bortsov
۱
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۲:۳۰
Mykhaylo Myronchenko
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۳:۰۰
Mykhaylo Myronchenko
۳
۰
Vitaliy Solovey
Finished
۰۳:۳۰
Marchenko Sergey
۳
۲
Vladimir Boycuk
Finished
۰۳:۳۰
Viktor Sharpay
۱
۳
Vladimir Boycuk
Finished
۰۴:۰۰
Yan Krol
۳
۱
Vitaliy Solovey
Finished
۰۴:۳۰
Oleg Saenko
۳
۲
Mykhaylo Myronchenko
Finished
۰۵:۰۰
Viktor Sharpay
۳
۲
Marchenko Sergey
Finished
۰۵:۰۰
Vladimir Boycuk
۳
۰
Marchenko Sergey
Finished
۰۶:۳۰
Vladimir Boycuk
۰
۳
Viktor Sharpay
Finished
۰۷:۰۰
Marchenko Sergey
۱
۳
Viktor Sharpay
Finished
۰۸:۰۰
Mukha Taras
۲
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۹:۰۰
Maxim Butkov
۲
۳
Igor Akimov
Finished
۰۹:۳۰
Oleg Andreev
۳
۰
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۹:۳۰
Mukha Taras
۱
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Andreev
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۱۰:۳۰
Maxim Butkov
۳
۱
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۰:۳۰
Mukha Taras
۱
۳
Oleg Andreev
Finished
۱۱:۰۰
Igor Akimov
۳
۰
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۱:۳۰
Andrey Burdakov
۲
۳
Mukha Taras
Finished
۱۱:۳۰
Aleksandr Horoshko
۲
۰
Andrey Burdakov
inprogress
۱۲:۰۰
  Belarus Liga Pro
Konstantin Atomanchik
۳
۱
Vitaly Lyalkov
Finished
۰۰:۰۰
Aleksandr Medvedev
۱
۳
Petr Mukhurov
Finished
۱۱:۰۰
  Russia Liga Pro
Ivan Moshkov
۲
۳
Anton Aleshkin
Finished
۰۰:۴۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۱:۰۰
Igor Mihaylov
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۱۵
Vladislav Chakhur
۳
۱
Girevenkov Alik
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۳
۲
Alexey Vlasov
Finished
۰۱:۳۰
Vasily Shirshov
۱
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Bakalin
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Prokhorov
۳
۰
Viktor Kalachev
Finished
۰۲:۰۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۲:۱۵
Girevenkov Alik
۳
۱
Alexey Uvarov
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۲:۳۰
Vladislav Chakhur
۲
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۲:۴۵
Igor Mihaylov
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۴۵
Viktor Kalachev
۰
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Bogdanov
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Alexey Uvarov
۳
۱
Oleg Shagarov
Finished
۰۳:۱۵
Andrey Prokhorov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۳:۳۰
Yuriy Lbov
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۴۵
Girevenkov Alik
۲
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۳:۴۵
Alexey Vlasov
۰
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۰۰
Oleg Shagarov
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۴:۱۵
Vasiliy Rudenko
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۴:۳۰
Vasily Shirshov
۱
۳
Alexey Uvarov
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Bakalin
۲
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۴:۴۵
Alexey Vlasov
۰
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۵:۰۰
Vasiliy Rudenko
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۵:۱۵
Oleg Shagarov
۰
۳
Girevenkov Alik
Finished
۰۵:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۵:۳۰
Alexey Uvarov
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۵:۴۵
Dmitry Bogdanov
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۵:۴۵
Vladimir Pustoselov
۱
۳
Oleg Belugin
Finished
۰۹:۰۰
Eduard Tsvetkov
۰
۳
Oleg Soldusov
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Simonov
۳
۰
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۱۵
Nikita Lyfenko
۱
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۰۹:۴۵
Gennady Karpovkin
۱
۳
Andrey Rozhkov
Finished
۰۹:۴۵
Oleg Belugin
۳
۲
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Soldusov
۳
۲
Gennady Karpovkin
Finished
۱۰:۱۵
Dmitry Petrochenko
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Rozhkov
۱
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۰:۴۵
Andrey Yurevich Lisov
۲
۳
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Pustoselov
۳
۰
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Simonov
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۱۱:۱۵
Eduard Tsvetkov
۲
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۱۱:۱۵
Dmitry Petrochenko
۰
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۱:۴۵
Oleg Soldusov
۳
۰
Andrey Rozhkov
Finished
۱۱:۴۵
Orlov Oleg
-
-
Alexander Poprotsky Vladimirovich
inprogress
۱۷:۱۵
Orlov Oleg
-
-
Oleg Moshnikov
inprogress
۱۹:۱۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Andranik Sahakyan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۳:۱۰
Mkrdij Sounboulian
۰
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۵:۵۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۸:۳۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۲
Davit Mirzoyan
Finished
۰۹:۱۰
  Czech Republic TT Star Series
Amirreza Abbasi
۳
۰
Martin Sip
Finished
۱۰:۳۰
Ondrej Kveton
۳
۱
Stepan Brhel
Finished
۱۱:۰۵
Tomas Koldas
۱
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Martinko
۳
۰
Vit Kadlets
Finished
۱۲:۱۵
  World TT Trophy
Erik Huzsvar
۲
۳
Benedek Olah
Finished
۱۱:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید